Konferencia az MTA II. osztályának rendezésében – 2017. október 10. 14.00-17.30

Mire tanít a filozófia ma?

A konferencia képei

Az MTA fényképgyűjteménye a konferenciáról itt látható.

A filozófia mint társadalmi kommunikációs jelenség /Fábri György előadása elé/

Referátumomban arra teszek kísérletet, hogy a másik oldalról, a közgondolkodásban jelenlévő filozófia-kép egyes vonatkozásainak tanulságairól fogalmazzak meg felvetéseket. A szociálkonstruktivista főáram hatását is említve szeretnék ahhoz a nagy hagyományú, de a sok kiábrándító tapasztalat hatására mostanra ódivatúvá és szinte már kínosan nagyigényűvé vált kérdéshez eljutni, hogy mi lehetne a dolga a mostani, nagyon is konkrét eszmetörténeti és társadalmi-értelmiségi helyzetben a filozófiának – vagyis, hogy mire taníthat a filozófia ma?

Filozófia és szociálpszichológia /Hunyady György előadása elé/

Hogyan alakultak egymáshoz képest a filozófia és a szociálpszichológia ambíciói, mondanivalói, megközelitésmódjai – és  hogyan alakult mindez az utóbbi száz év Magyar Tudományos Akadémiáján...

Ehhez támpontul az előadásban Kornis, Mátrai és Pataki tanulmányai szolgálnak, amelyektől elindulva a stratégiai jellegű kérdések mai megjelenéséig jutunk el.

filo_fb_cover.png

Nyelvi fordulat /Farkas Katalin előadása elé/

A filozófia nyelvi fordulata mögött a filozófia elbizonytalanodása, önbizalom-vesztése állt. A Fregével kezdődő formális szemantikai hagyomány több ezer év stagnálás után végre a természettudományokhoz mérhető haladás reményét adta. Egy egészen más habitusú mozgalom pedig a filozófia állítólagos betegségét igyekezett nyelvi eszkökkel terápia alá venni. A kortárs analitikus filozófiában mind a terapeuták, mind a formalisták szép számmal jelen vannak, de egyik csoport sem tud igazán ellenállni a filozófia növekvő belterjességének.

filo_fb_cover.png

A külvilág objektivitása és a legyek /Nyíri Kristóf előadása elé/

A világ objektivitásának és megismerhetőségének common-sense álláspontját képviselem, gondolatmenetem lényege: a külvilággal perceptuális és kivált vizuális és motorikus kapcsolatban vagyunk. A kép, amelyet magunknak a világról alkotunk, alapvetően helytálló. Ha nem így volna, kihullottunk volna az evolúció rostáján.

A legyek máshogy látják a világot, mint mi -- de ugyanazt a világot látják. A maguk eredeti életformájából nézve tökéletesen jól, viszont a légy és az ember közös életformájából nézve már sok hibával. Gerjednek a mesterséges fényre -- mi meg agyoncsapjuk őket. Amikor természettudósok elmagyarázzák nekünk, hogy a világ más, mint amilyennek látjuk, akkor visszaélnek a szavak jelentésével. A nyelv, ahogy Wittgenstein mondta, olykor vakációra megy. Vizuális tapasztalatunk ehhez képest folyamatosan teljesíti túlélésünket biztosító kötelességét…

Mindehhez háttérként:

Korunk, 2016. április (online: https://www.academia.edu/24165452/The_Play_of_Gestures_A_Conservative_Experiment_in_the_Philosophy_of_Language_in_Hungarian_)

illetve:  (https://www.academia.edu/34190040/Krist%C3%B3f_Ny%C3%ADri_Pictorial_Truth_Essays_on_Wittgenstein_Realism_and_Conservatism -- itt az "objective" szót javaslom végigkeresni, vagy legalább az "objective reality" kifejezést).

filo_fb_cover.png

 

A konferencia programja

Időpont:             2017. október 10. kedd. 14.00 – 17.30.

Helyszín:           MTA Székház, Nagyterem (Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet)

Program:

14.00 Megnyitó: Vékás Lajos, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke

14.10 – 16.30 Előadások

  1. Nyíri Kristóf, az MTA rendes tagja, BME: Van-e objektív külvilág, és megismerhető-e?
  2. Pléh Csaba, az MTA rendes tagja, CEU: Gondolkodik-e az emberi agy?
  3. Farkas Katalin, az MTA doktora, CEU: A nyelvi fordulat csapdája
  4. Fehér M. István, az MTA rendes tagja, ANNYE, ELTE: Az analitikus és a kontinentális filozófia közötti megkülönböztetés mítosza
  • Kérdések, válaszok
  1. Hunyady György, az MTA rendes tagja, ELTE: A filozófia osztályos társai között
  2. Huoranszki Ferenc, az MTA doktora, CEU: Erkölcsi érvelés és gyakorlati alternatívák
  3. Fábri György, PhD, ELTE: A filozófia mint társadalmi kommunikációs jelenség
  • Kérdések, válaszok

16.30 – 16.45: szünet

16.45 – 17.30 Kerekasztal-beszélgetés: Európai gondolkodásunk és a filozófia

17.30: Zárszó: Nyíri Kristóf, az MTA rendes tagja