A filozófia mint társadalmi kommunikációs jelenség /Fábri György előadása elé/

Referátumomban arra teszek kísérletet, hogy a másik oldalról, a közgondolkodásban jelenlévő filozófia-kép egyes vonatkozásainak tanulságairól fogalmazzak meg felvetéseket. A szociálkonstruktivista főáram hatását is említve szeretnék ahhoz a nagy hagyományú, de a sok kiábrándító tapasztalat hatására mostanra ódivatúvá és szinte már kínosan nagyigényűvé vált kérdéshez eljutni, hogy mi lehetne a dolga a mostani, nagyon is konkrét eszmetörténeti és társadalmi-értelmiségi helyzetben a filozófiának – vagyis, hogy mire taníthat a filozófia ma?